กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและข้าวสารอาหารแห้ง

บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด ได้มีการมอบทุนการศึกษาและบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง