bg_head_experience

Experience

ออฟติมอล กรุ๊ป บางปู

เจ้าของโครงการบจ.ปุญญรักษ์ พัฒนา
ประเภทงานอาคารโรงงาน สำนักงาน และคลังสินค้า
ขนาดโครงการ9,545 ตารางเมตร
ปีที่ก่อสร้าง2562
สถานที่บางปูเหนือ จ.สมุทรปราการ

GALLERY