ทำบุญไหว้พระประเทศอินเดีย

บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมแสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาพระรัตนตรัย ณ ประเทศอินเดีย เมืองพุทธคยา พาราณสี กุสินารา วันที่ 12-16 ตุลาคม 2562