กิจกรรมทำบุญไหว้พระที่จังหวัดพิษณุโลก

บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระให้กับพนักงานของบริษัท โดยได้เดินทางไปไหว้พระที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557