กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2558